น้ำตกไตรคีรี

         น้ำตกแห่งนี้ อยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเรียกว่า น้ำตกทมอบัก ซึ่งหมายถึง หินหัก ซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายบริเวณผาน้ำตกที่หักลงมา ส่วนชื่อไตรคีรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา 3 ลูก ของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขาชาด เขานพ และเขาพนมยาว เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าตามธรรมชาติ ความสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ระยะทางห่างจากอำเภอบัวเชด ประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากพุทธอุทยานเขาศาลาได้โดย
    1. เดินทางโดยทางเรือ (เรือยนต์) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
    2. เดินทางโดยทางเท้า ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ข้อดีของการเดินทางโดยทางเท้า จะได้พบความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าระหว่างเส้นทาง

 

 

< กลับหน้าแรก